کرایه تاج گل

مشهد گل با کرایه تاج گل جهت جشن ها و مراسم سوگواری همراه شماست.

کرایه تاج گل
  • مشهد گل با کرایه تاج گل جهت جشن ها و مراسم سوگواری همراه شماست.
  • سفارش های سه ساعت قبل از شروع مراسم پذیرفته می‌شود.
  • خدمات ارسال و جمع آوری پس از پایان مراسم به صورت رایگان توسط مشهدگل انجام می‌شود.
  • سفارش ها در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل پذیرفته می‌شود.
  • درآمد حاصل از کرایه تاج گل صرف امور خیریه گلستان علی(ع) خواهد شد.